අධ්‍යාපන චාරිකා-බාහිර ක්‍රියාකාරකම් අවලංගු කෙරේ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 12. 03. 2020 | 11.01am
අධ්‍යාපන චාරිකා-බාහිර ක්‍රියාකාරකම් අවලංගු කෙරේ

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් සියලු පාසැල්වල සියලුම අධ්‍යාපන චාරිකා අවලංගු කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ පිළිබඳව විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට දැනුම්දී තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එන්.එච්.එම් චිත්‍රානන්ද මහතා සඳහන් කළේ, ඒ සඳහා වන උපදෙස් පත්‍රිකාවක් සියලුම පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත යවා ඇති බවයි.

එම උපදෙස් පත්‍රිකාව පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් සියලුම විදුහල්පතිවරුන් වෙත ලබා දෙනු ඇති.

Update:මාර්තු 12 උදැසන 7.00 AM

පන්ති කාමරයෙන් එළියේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සීමා කරන්නැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට අධ්‍යාපන දැනුම් දුන් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ උපදෙස් පත්‍රිකාවක් පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් සියලුම විදුහල්පතිවරුන් වෙත ලබා දීමට නියමිත බව ද එම අමාත්‍යාංශය කියයි.

Share