සත්‍යග්‍රහයක් කළැයි සිසුන් 21ක් අත්අඩංගුවට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 01. 03. 2020 | 8.36am
සත්‍යග්‍රහයක් කළැයි සිසුන් 21ක් අත්අඩංගුවට

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට සත්‍යග්‍රහයක නිරත වූ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් 21 දෙනෙකු පොලිසිය  අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය මර්දනය නතර කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් මෙම සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කෙරිණි.


Share