කොළඹ රථවාහන පාලනයට යුද හමුදා පොලිසියත්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 24. 02. 2020 | 4.53pm
කොළඹ රථවාහන පාලනයට යුද හමුදා පොලිසියත්

කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල රථ වාහන තදබදය පාලනය කිරීම සඳහා පොලීසියේ සහායට යුද හමුදා පොලීසිය යොදවන බව යුද හමුදාව පවසයි.


Share