දක්ෂිණ අධිවෙිගයේ බරවකුඹුක දක්වා කොටස විවෘත වෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 23. 02. 2020 | 5.29pm
දක්ෂිණ අධිවෙිගයේ බරවකුඹුක දක්වා කොටස විවෘත වෙයි

දක්ෂිණ අධිවේගයේ ගොඩගම සිට බරවකුඹුක දක්වා වූ කොටස අද (23)  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගොඩගම පාලටුව අන්තර්හුවමාරුව අසලදී විවෘත කෙරිණි.
(ඡායාරූප - Gotabhaya Rajapakshe Officia Fb page)

අද රාත්‍රී 12න් පසු මහජනතාව සඳහා මෙම කොටස භාවිත කළ හැකි වනු ඇත.

අද විවෘත කෙරුණු ගොඩගම සිට බරවකුඹුර දක්වා වූ මෙම කොටස කිලෝමීටර් 56 ක දිගකින් සමන්විත වන අතර අන්තර්හුවමාරු ස්ථාන පහකින් සමන්විත වේ.

අපරැක්ක,බෙලිඅත්ත,කසාගල,අඟුණකොළපැලැස්ස සහ බරවකුඹුක එම අන්තර්හුවමාරු ස්ථාන පහය.

මාතර - මත්තල අධිවේගයේ ඉදිකිරීම් කොටස් හතරකින් සිදු කෙරේ.

  1. ගොඩගම-බෙලිඅත්ත කිලෝ මීටර් 30ක්
  2. බෙලිඅත්ත - බර­ව­කු­ඹුක (වැටිය) කිලෝ මීටර් 26ක් 
  3. බර­ව­කු­ඹුක - අන්දරවැව කිලෝ මීටර් 15ක් (2019 නොවැම්බර් 07 විවෘත කෙරිණි)
  4. හම්බන්තොට - මත්තල දක්වා අන්දරවැව හරහා කිලෝ මීටර් 25ක් (2019 නොවැම්බර් 07 විවෘත කෙරිණි)

(Source:RDA)

මෙම අධිවේගී මාර්ග කොටසේ මුළු දිග ප්‍රමාණය කිලෝමීටර 96කි.

මෙම කිලෝමීටර 96 තුළ අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථන 08ක් ක්‍රියාත්මක වෙයි. 

එම අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථන නම්,ගොඩගම,අපරැක්ක,බෙලි  අත්ත,කසාගල,අගුණකොළපැලැස්ස, බරවකුඹුක(වැටිය),සූරියවැව,අන්දරවැව අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන වෙයි.

මේ සමග පැය දෙක හමාරකින් පමණ කොළඹ සිට හම්බන්තොට දක්වා ගමන් කිරීමට හැකි වනු ඇත.

හම්බන්තොට සහ තංගල්ල සිට බස් සේවා හෙට (24) පෙරවරු 8.30 සිට ආරම්භ වීමට නියමිතය.

හම්බන්තොට සිට අධිවේගී බස් ගාස්තු

  • හම්බන්තොට - කොළඹ = රුපියල් 880
  • හම්බන්තොට - මාකුඹුර = රුපියල් 810

තංගල්ල සිට අධිවේගී බස් ගාස්තු

  • තංගල්ල - කොළඹ = රුපියල් 680
  • තංගල්ල - මාකුඹුර = රුපියල් 610 කි.

මෙම අධිවේගී කොටසේ මුදල් අයකිරිම සම්බන්ධයෙන් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබිණි.එය පහත දැක්වෙයි.


ශ්‍රී ලංකාවේ අධිවේගී මාර්ග සිතියම පහත දැක්වෙයි(Source:RDA)


Cover Photo : අන්තර්ජාලයෙනි 

Share