මුඛ ආවරණ සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කෙරේ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 29. 01. 2020 | 4.17pm
මුඛ ආවරණ සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කෙරේ

මුඛ ආවරණ සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන්  මුඛ ආවරණවල මිල පාලනයකින් ⁣තොර වූ අතර ඇතැම් වෙළෙඳසල්වල මුඛ ආවරණ රුපියල් 500 වැනි ඉහල මිලකට අලෙවි කෙරිණි.

2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරි පනතේ 142 වගන්තිය 'උපකරණ මිල නියම කිරිම' නියෝග අනුව මෙම උපරිම සිල්ලර මිල නියම කර තිබේ.

ඒ අනුව මුඛ ආවරණවල උපරිම සිල්ලර මිල පහත පරිදි වේ

1.ඉවත දැමිය හැකි මුඛ ආවරණ -නොවියන ලද (ලූපය සහිත හෝ ගැට ගසන) - රුපියල් 15 ක් 

2.ඉවත දැමිය හැකි ශල්‍ය මුඛ ආවරණ - නොවියන ලද (ලූපය සහිත හෝ ගැටගසන)-රුපියල් 15ක්

3.එන් 95 වර්ගයේ මුඛ ආවරණ(අංශු ශ්වසන පෙරණය) රුපියල් 150 ක්

උපරිම මිල ගණන්වලට ඉහලින් මුඛ ආවරණ අලෙවි කරන වෙළෙදුන්ට‌ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

එමෙන්ම මුඛ ආවරණ තොග සඟවා තබා ගන්නා වෙළෙදුන්ට ද නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

Cover Photo : EPA

Share