පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසන් කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 02. 12. 2019 | 9.41pm
පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසන් කරයි

අද (02) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසන් කිරීමේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නි⁣යෝග පරිදි නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව 2020 ජනවාරි මස 03 වෙනිදා පෙ.ව 10.00ට පාර්ලිමේන්තුව නැවත රැස්විමට නියමිතය.


Share