අගමැති රනිල් ඉල්ලා අස්වෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 20. 11. 2019 | 3.59pm
අගමැති රනිල් ඉල්ලා අස්වෙයි

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අගමැති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

Share