නීතියට පිටින් ගිය මාර්ග බාධකයක් ඉවත් කරගනියි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 15. 11. 2019 | 9.40pm
නීතියට පිටින් ගිය මාර්ග බාධකයක් ඉවත් කරගනියි

මැතිවරණ සමයේ හමුදාවන්ට මාර්ග රාජකාරි කළ නොහැකිව තිබිය දී පලාලි ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය යුද හමුදා මාර්ග බාධකයක් පොලිසිය මැදිහත්වී ඉවත් කළ බව පොලිස් ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසේ.

මෙම හමුදා මාර්ග බාධකය ඉවත් කරන ලෙස පොලිසියෙන් මුලින් දැනුම් දී ඇති අතර හමුදාව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එය හෙට(16) පෙරවරු හය වන විට ඉවත් කර ගන්නා බවයි. කෙසේ වෙතත් පොලිසිය යළිත් වරක් කළ දැනුම්දීමක් අනුව එම මාර්ග බාධකය ඉවත් කර ගෙන ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

මැතිවරණ සමයේ සිවිල් කටයුතු සිදු කරනුයේ පොලිසියෙන් පමණක් වන අතර පොලිසියට නොහැකි අවස්ථාවලදී පොලිස්පතිවරයාගේ කැඳවීම අනුව යුද හමුදාවට සිවිල් කටයුතුවලට සම්බන්ධ විය හැකි බව උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවසීය. 

නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් තහවුරු කරනු වස් ආරක්ෂාව තර කරමින් පොලිසිය රාජකාරි කරන බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග කියයි. 

මැතිවරණ නීති කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ඇතොත් ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ද පොලිසිය පවසයි.

පලාලි ප්‍රදේශයට අමතරව  පලෙයි ප්‍රදේශයේ ද පැවති යුධ හමුදා මාර්ග බාධකයක් ඉවත් කරන ලෙස දැනුම් දුන් බව පොලීසිය කියයි.


අද පෙරවරුවේ සිට මැතිවරණය අවසන් වනතුරු යුද හමුදාව සිවිල් රාජකාරිවල යෙදීම තහනම් වන අතර විශේෂිත ස්ථාන ආරක්ෂාවට පමණක් යොදවා තිබේ. 

යුද හමුදාව මාර්ග බාධක රාජකාරිය හෝ මාර්ග ආරක්ෂක කටයුතු සිදු කරන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දිය හැකි බව පොලිසිය පවසයි.


Share