ඡන්දය දාන්න වැඩිපුර පැයක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 29. 10. 2019 | 5.24pm
ඡන්දය දාන්න වැඩිපුර පැයක්

2019 ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම නොවැම්බර් 16 උදෑසන 7.00 සිට සවස 5.00 දක්වා පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද (29)  මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කරයි.

මීට පෙර පැවති ඡන්ද විමසීම් උදෑසන 7.00 සිට සවස 4.00 දක්වා පැවැත්විණි.

මනාප පත්‍රිකාවේ දිග වැඩි වීම නිසා සහ අපේක්ෂකයින් ගණන වැඩි වීම නිසා මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව ද එම කොමිෂන් සභාව පවසයි.

Share