හම්බන්තොට - මුලටියන සියලු පාසල් හෙට වසා දමයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 29. 10. 2019 | 5.05pm
හම්බන්තොට - මුලටියන සියලු පාසල් හෙට වසා දමයි

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මුලටියන අධ්‍යාපන කලාපයේ සියලුම පාසල් සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාසල් හෙට (30) දිනයේ වසා තැබීමට දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා නියෝග කරයි.

Share