ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 06. 10. 2019 | 12.29 PM
ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට

2019 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මීට සුළු මොහොතකට පෙර අන්තර්ජාලයට නිකුත් කෙරිණි. 

ප්‍රතිඵල www.doenets.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ  බලාගත හැකිය.

Share