විනිසුරු අසුනේ සිටිද්දීම අධිකරණය ඇතුළේ ජය සමරති

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 04. 10. 2019 | 9.40pm
විනිසුරු අසුනේ සිටිද්දීම අධිකරණය ඇතුළේ ජය සමරති

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව ගොනු කර තිබු පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභා කර තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරද්දී අධිකරණය තුළ සිටි පිරිසක් අත්පුඩි ගසමින් ඝෝෂා කිරීම ගැන අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු යසන්ත කෝදාගොඩ මහතා අප්‍රසාදය පළ කළේය.

විනිසුරු යසන්ත කෝදාගොඩ මහතා - මෙය කනගාටුදායක,කම්පනය දනවන සහ පිළිකුල්සහගත හැසිරීමන්.

ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් සිල්වා මහතා -⁣මම සම්පූර්ණයෙන්ම එයත් සමග එකග වෙනවා.සම්පූර්ණයෙන්ම ලැජ්ජාවට පත් වෙනව.මා ඉතා කනගාටු වෙනව.

විනිසුරු යසන්ත කෝදාගොඩ මහතා - මම විශ්වාස කරනව එම අවමං සහගත හැසිරීමට කිසිදු නීතිඥයෙක් සහභාගී වී නැහැ කියලා.යම් සාක්ෂියක් තිබේනම් එවැනි නීතිඥවරු සම්බන්ධයෙන් නිතී ප්‍රකාරව කටයුතු කරනවා.

Share