චමල් රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරණයට ඇප තියයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 04. 10. 2019 | 5.00pm
චමල් රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරණයට ඇප තියයි

හිටපු කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතා 2019 ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඇප තැන්පත් කර තිබේ.

ඒ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ අපේක්ෂකයා ලෙසයි.

ඔහු දින කිහිපයකට පෙර පාර්ලිමේන්තු ලේකම්වරයාගෙන් ස්වාධීන අපේක්ෂකයකු ලෙස මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට අවශ්‍ය ලිපියද ගෙන තිබිණි.

Share