හිටපු යුද හමුදාපති මහේෂ් සේනානායක ජනාධිපතිවරණයට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 29. 09. 2019 | 3.58pm
හිටපු යුද හමුදාපති මහේෂ් සේනානායක ජනාධිපතිවරණයට

හිටපු හමුදාපති මහේෂ් සේනානායක මහතා 2019 ජනාධිපතිවරණයට ජාතික ජනතා ව්‍යාපාරය පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා ලෙස නම් කරනු ලැබ තිබේ. ඒ මේ වන විට (29) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවත්වෙන එම පක්ෂ සමුළුවකදී.

Share