ද්විත්ව පුරවැසි ලෙජරයේ ගෝඨාගේ නම : ප්‍රින්ට්අවුට් වල වෙන නමක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 27. 09. 2019 | 12.03
ද්විත්ව පුරවැසි ලෙජරයේ ගෝඨාගේ නම : ප්‍රින්ට්අවුට් වල වෙන නමක්
ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ද්විත්ව පුරවැසි භාවය සම්බන්ධයෙන් ඇති  2005 වසරට අදාල ලෙජරයේ 15305 යටතේ  හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් නන්දසේන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නම සඳහන් වුවද පරිගණක මුද්‍රණ පිටපත්වල එම අංකය යටතේ ඇත්තේ වෙනත් නමක් බව  අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේය.

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් නන්දසේන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ද්විත්ව පුරවැසි භාවය සම්බන්ධයෙන් දැනට ඇති කරුණු ගැන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේ ඔහුගේ ද්විත්ව පුරවැසි භාවය ගැන ලේඛන තමන් ළඟ නැති බව හා ඒවා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට ලබා දුන් බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දුන් බවයි.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ද්විත්ව පුරවැසි භාවය ගැන ලේඛන තමන් සතුව නැති බවත්, ඒවා තිබිය යුත්තේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බවටත් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය ඊයේ (26) දැනුම් දුන් බව අධිකරණයට වාර්තා කළ රහස් පොලිසිය අදාල ලිපිලේඛනවල සහතික පිටපත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දෙන්නැයි ආගමන විගමන පාලකට නියෝගයක් ඉල්ලා සිටියේය.

අදාල නියෝගය නිකුත් කළ අධිකරණය ඒහා සම්බන්ධ ලිපිගොනුවේ සහතික පිටපතක් රහස් පොලිසියට ලබා දෙන ලෙස නියෝග කළේය.

රාජපක්ෂ මහතාගේ නම ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට ඇතුළත් කර ඇති හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මැදමුලනේ අදාල ඡන්ද පොළේ 2005 ජනාධිපතිවරණය දා රාජකාරි කළ නිලධාරීන්ගේ, සේවකයන්ගේ හා ඡන්ද පොළ නියෝජිතයන්ගේ සියලු විස්තර සහ අදාල ලේඛන ලබා දෙන ලෙස රහස් පොලිසිය කළ ඉල්ලීමක් අනුව ඒවා ලබා දෙන්නැයි හම්බන්තොට දිසාපතිට ද නියෝගයක් නිකුත් කෙරිණි.
Share