ගෝඨාභය වෙනුවෙන් ඇප මුදල් තැන්පත් කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 20. 09. 2019 | 12.45 PM
ගෝඨාභය වෙනුවෙන් ඇප මුදල් තැන්පත් කරයි

2019 ජනාධිපතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් අද(20) ඇප මුදල් තැන්පත් කර තිබේ.

ඒ පොදුජන පෙරමුණේ ලේකම් නීතිඥ සාගර කාරියවසම් මහතා විසින් රාජගිරියේ පිහිටි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේදී ය.


Share