පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව ජනපතිගෙන් සාක්ෂි විමසීම අරඹයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 20. 09. 2019 | 11.18am
පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව ජනපතිගෙන් සාක්ෂි විමසීම අරඹයි

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පත් කළ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගෙන් සාක්ෂි විමසීම අරඹා තිබේ.

ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී.

Share