ජනපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කරන ගැසට්ටුව නිකුත් කෙරෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 18. 09. 2019 | 6.31pm
ජනපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කරන ගැසට්ටුව නිකුත් කෙරෙයි

සැප්තැම්බර් 18 සවස 8.45 PM

ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදය මීට සුළු මොහොතකට පෙර නිකුත් කෙරිණි.


සැප්තැම්බර් 18 සවස 7.45 PM

ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදයට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත යොමු කරනු ලැබ තිබේ.

1981 අංක 18 දරණ ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීමේ පනතේ දෙවැනි වගන්තිය යටතේ වූ නියමය යටතේ මෙම ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. 

2019 සැප්තැම්බර් 18 දිනැතිව එම ගැසට් නිවේදනය අද රාත්‍රී රජයේ මුද්‍රණාලයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමට නියමිතය.


සැප්තැම්බර් 18 සවස 6.30 PM

2019 ජනාධිපතිවරණය අද ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙයි

2019 ජනාධිපතිවරණය අද (18) රාත්‍රියේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බව ආරංචිමාර්ග පවසයි.

මැතිවරණ කොමිසම විසින් ජනාධිපති මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන ගැසට් නිවේදනය අද රාත්‍රියේ නිකුත් කරනු ඇත.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16 වැනිදා ලෙසත් නාම යෝජනා කැඳවීම ඔක්තෝබර් 07 වැනිදා ලෙසත් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.

Share