ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට පුරවැසි නිරීක්ෂකයෝ 3000ක් අවධියෙන්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 15. 09. 2019 | 2.59pm
ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට පුරවැසි නිරීක්ෂකයෝ 3000ක් අවධියෙන්

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් ලෙස පැවැත්වීමට පුරවැසි  නිරීක්ෂකයන්  තුන් දහසක් හඳුන්වා දීමට නියමිතය.

පුරවැසි වාර්තාකරුවන් හඳුන්වාදීම ඒෆ්‍රියල් තරුණ ජාලය විසින් සිදු කරනු ලබන අතර ඔවුන් පුහුණු කිරීමේ කටයුතු පැෆරල් සහ සීඑම්ඊවී ආයතනවල ද සහයෝගයෙන් සිදු කරනු ලැබීය.

මෙම කටයුත්තට ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 22ක ගම්මාන 1000ක් තෝරාගෙන මේ වන විටත් පුහුණු කිරීමේ කටයුතු අවසන් කර ඇතැයි ඒෆ්‍රියල් තරුණ ජාලයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රවීන්ද්‍ර ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව එක ගමකින් තුන් දෙනා බැගින් පුරවැසි වාර්තාකරුවන් තුන් දහසක ප්‍රමාණයක් මේ වන විට පුහුණු කර අවසන් වී තිබේ.

මෙවැනි සංකල්පයක් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලංකාවේ පළමු වතාවටය. මැතිවරණයක දී ඡන්ද නීති උල්ලංඝණය කිරීම් සහ ඡන්ද ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා නැවැත්වීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැන ඔවුන් දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් රැසක් පැෆරල් සහ සීඑම්ඊවී ආයතනවල සහයෝගයෙන් මේ වන විට පවත්වා අවසන් වී තිබේ.

අදාල ප්‍රදේශයේ කොතැනක හෝ ඡන්ද නීති උල්ලංඝණය වන සිදුවීමක් වන්නේ නම් ඒ ගැන ක්ෂණිකවම පොලිසිය, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සහ ස්වාධීන මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන දැනුම්වත් කිරීම කරන ආකාරය ගැන ප්‍රායෝගිකව දැනුම්වත් කිරීමට පියවර ගත් බව ඒෆ්‍රියල් සංවිධානය සඳහන් කරයි.

පසුගිය මැතිවරණවලදී රාජ්‍ය දේපොළ අවභාවිතාව, ඡන්ද දායකයන්ට අල්ලස් ලබා දීම ආදිය ගම්මාන ඇතුළේ වැඩි වශයෙන් සිදුවූ බවත්, ඉදිරියේදී එවැනි අනිසි බලපෑම් නවත්වා සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට සහයෝගය ලබාදීමේ අරමුණින් මෙම නව සංකල්පය හඳුන්වා දෙන බව ද ඒෆ්‍රියල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රවීන්ද්‍ර ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේ දී තරඟවදින ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් එකම වේදිකාවකට කැඳවන වැඩසටහනක් ඔක්තෝබර්  05 වැනි දින ඒෆ්‍රියල් සංවිධානය ‘මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය’ හා  එක්ව සංවිධානය කරනු  ලබන අතර එම අවස්ථාවේදීම පුරවැසි නිරීක්ෂකයන් තුන් දහසක ප්‍රමාණය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට හඳුන්වා දීමට නියමිතය.

Share