රූපවාහිනිය ජනපති යටතට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 09. 09. 2019 | 10.24pm
රූපවාහිනිය ජනපති යටතට

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති ශ්‍රී ලංකා රූප⁣වාහිනී සංස්ථාව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා යටතේ ඇති ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට ගනිමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

Share