පොදුජන පෙරමුණේ නායකත්වය මහින්දට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 11. 08. 2019 | 3.52pm
පොදුජන පෙරමුණේ නායකත්වය මහින්දට
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකයා ලෙස හිටපු ජනාධිපති සහ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තෝරා පත් කර ගැණිනි.

රාජපක්ෂ මහතා එම තනතුරට පත් කර ගත්තේ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයේ පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහා සම්මේලනයේදීය.

පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති ජී ඇල් පීරිස් මහතා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නම නායකත්වය සඳහා යෝජනා කළේය.

පොදුජන පෙරමුණ නිර්මාණය කිරීමට පෙරමුණ ගත්තේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා බව මහින්ද රාජපක්ෂ සිය කතාවේදී පැවැසීය.
Share