සාෆි නඩුව අද කුරුණෑගල උසාවියේ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 09. 08. 2019 | 11.40am
සාෆි නඩුව අද කුරුණෑගල උසාවියේ

කුරුණෑගල රෝහලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නේවාසික වෛද්‍ය සාෆි ශිහබ්දීන් සම්බන්ධ නඩුව අද කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් සම්පත් හේවාවසම් මහතා ඉදිරියේ කැඳවීමට නියමිතය.

වෛද්‍ය ශිහබ්දීන් මහතා වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතීඥ නවරත්න බණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රධානීත්වයෙන් යුත් නීතිඥවරුන් 07 දෙනෙකුගේ කණ්ඩායමක් පෙනී සිටිති.

මව්වරුන්ගේ පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතීඥ උදය රොහාන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් නීතිඥවරුන් කණ්ඩායමක් පෙනී සිටීමට නියමිතය.

උසාවි පරිශ්‍රය හා ඒ අවට විශාල ජනකායක් හෝ දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාවක්  මේ වන තෙක් දක්නට නොමැත.

Share