හදිසි නීතිය යළි දීර්ග කෙරේ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 22. 07. 2019 | 4.31pm
හදිසි නීතිය යළි දීර්ග කෙරේ

හදිසි නීතිය තවත් මසකින් දීර්ග කිරීමට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය අද (22) නිකුත් කෙරිණි.

ජනාධිපති ලේකම් උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න මහතාගේ අත්සන සහිතව මෙම අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

මෙලෙස හදිසි නීතිය දීර්ග කෙරුණු තුන්වැනි අවස්ථාව මෙයයි.

Share