පේරාදෙණිය කළමනාකරණ පීඨය වසා දමයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 19. 07. 2019 | 7.33pm
පේරාදෙණිය කළමනාකරණ පීඨය වසා දමයි

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨය නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දැමීමට විශ්ව විද්‍යාල පරිපාලනය අද(19) තීරණය කළේය.

විශ්වවිද්‍යාලය තුළ සීසීටිවි සවි කිරීම සම්බන්ධව සිසුන් සහ පරිපාලනය අතර ඇති වූ ගැටළුවක් මුල් කරගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

Share