ඇමතිගෙ හිතවතෙක් හොර පාරෙන් ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ කළාට විමර්ශනයක් තවම නෑ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 15. 07. 2019 | 8.35pm
ඇමතිගෙ හිතවතෙක් හොර පාරෙන් ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ කළාට විමර්ශනයක් තවම නෑ

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ශාරීරික අධ්‍යාපන සංවර්ධන හා පුහුණු අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා කර්නල් මංජුල කාරියවසම් මහතාට සම්මත ක්‍රමවේදයෙන් බැහැරව වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් තවමත් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නැතැයි දැනගන්නට තිබේ.

ගැසට්පත්‍රයේ පළ කිරීමෙන් හෝ ප්‍රසිද්ධ පුවත්පත් දැන්වීමක් පළ කිරීමෙන් තොරව මෙම තනතුර සඳහා කර්නල් මංජුල කාරියවසම් මහතා පත් කර ගත්තේය. මංජුල කාරියවසම් මහතා සහ අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා කුලියාපිටිය මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෝය.

ප්‍රසිද්ධ දැන්වීම් පළ කර අදාළ තනතුරට සුදුස්සකු බඳවා ගැනීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිසම දැනුම් දී තිබුණ ද එම තනතුරට කර්නල්වරයා පත් කර තිබුණේ ආයතන පහක දැන්වීම් පුවරුවල පමණක් දැන්වීමක් පළ කර අයදුම්පත් කැඳවමිනි. සම්මූඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වී ඇත්තේ කර්නල් මංජුල කාරියවසම්  සහ කේ ඩබ්ලිව් මිහාල් සෝමවර්ධන නම් පුද්ගලයකු පමණි.

එම තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් සකස් කරන ලද ක්‍රමවේදය 2017 ජුනි 22 වැනි දා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට එවා ඇති අතර 2017 ජූලි 03 වැනි දා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවෙන් එය අනුමත කර යළිත් අමාත්‍යංශයට යවා තිබේ.

එහි සඳහන් වන්නේ රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමෙන් හෝ ප්‍රසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීමෙන් හෝ වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීම මඟින් අයදුම්පත් කැඳවිය යුතු බවයි.  නමුත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අයදුම් පත් කැඳවා ඇත්තේ අදාළ දැන්වීම ආයතන පහක  දැන්වීම් පුවරුවල පළ කිරීමෙනි. 

මෙම තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමට අදාල දැන්වීම් තම ආයතනයේ දැන්වීම් පුවරුවල ප්‍රදර්ශනය කරන ලෙස 2017 ජූලි 21වැනි දා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයකුගේ (පාලන හා මුදල්) අත්සනින් ඉල්ලීමක් කර ඇත්තේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන්ජනකලා කේන්ද්‍රයේ අධ්‍යක්ෂගෙන්කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගෙන්ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගෙන් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) යන ආයතන ප්‍රධානීන්ගෙන්ය.  

එහෙත් තනතුරට බඳවා ගත් මංජුල කාරියවසම් මහතා ඉහත පරිදි දැන්වීම පළ කළ ආයතනයක සේවය කළ පුද්ගලයෙක් නොවන අතර ඔහු යුද හමුදා නිලධාරියෙකි.

ප්‍රසිද්ධ දැන්වීමක් නැතිව, ආයතන පහක පමණක් දැන්වීම් පුවරුවල පුරප්පාඩුව ගැන පළ කර, කිසිම සම්බන්ධයක් නැති යුද හමුදා නිලධාරියෙක් එම තනතුරට ගත්තේ කුමන හේතුවක් මතදැයි ගුරු සංගම් ප්‍රශ්න කරයි.

Share