වෛද්‍ය සාෆි කුරුණෑගල උසාවියේ : පැමිණිල්ල 1ට කැඳවයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 11. 07. 2019 | 11.50am
වෛද්‍ය සාෆි කුරුණෑගල උසාවියේ : පැමිණිල්ල 1ට කැඳවයි

රැඳවුම් නියෝග මත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රඳවා තබාගෙන සිටි වෛද්‍ය සාෆි ශිහබ්දීන් මහතා අද (11) කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

වෛද්‍යවරයාට එරෙහි චෝදනා තහවුරු නොවීම මත ඔහුගේ රැඳවුම් නියෝග අත්හිටුවීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ අවසරය ලැබී තිබිණි.

රහස් පොලිසිය පිටු 24ක බී වාර්තාවක් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළේය.

සාෆි සම්බන්ධ පැමිණල්ල කැඳවූ අවස්ථාවේ අගතියට පත් පාර්ශ්වයේ ජනාධිපති නීතීඥවරයා පැමිණ නොසිටීම හේතුවෙන් පැමිණිල්ල පස්වරු එක තෙක් කල් තැබිණි.

Share