කතරගම අනුහසින් සෞන්දර්ය තරඟ කල් දැමේ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 09. 07. 2019 | 11.32am
කතරගම අනුහසින් සෞන්දර්ය තරඟ කල් දැමේ

ළමයින් 21000කගේ සහභාගිත්වයෙන් සෙනසුරාදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සමස්ත ලංකා සෞන්ධර්ය තරග හදිසියේ කල් දමා ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.  දුරබැර ප්‍රදේශවල පාසල්වලින් මෙම තරගවගට ළමයින් සහභාගී කරවම බස් රථ වලට පවා අත්තිකාරම්  ගෙවා තිබිය දී මෙලෙස හදිසියේ තරඟ නවතා දැමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

කතරගම දේවාලයට සම්බන්ධ පුද්ගලයකුගේ ඉල්ලීමක් අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මෙම පියනර ගෙන ඇතැයි දැනගන්නට තිබේ.

Share