අනුමත සීමාවත් ඉක්මවා ළමයින් දමන්න කීර්ති තෙන්නකෝන්ගෙන් ලිපි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 07. 07. 2019 | 5.56pm
අනුමත සීමාවත් ඉක්මවා ළමයින් දමන්න කීර්ති තෙන්නකෝන්ගෙන් ලිපි

පන්තියක සිටිය යුතු අනුමත ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවද ඉක්මවා ඇතැම් පන්තිවලට ළමයින් ඇතුළත් කරන ලෙස නියෝග කරමින් දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා  ලිපි නිකුත් කර ඇතැයි වාර්තාවේ.

පාසලක එක් පන්තියක සිටිය යුතු උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නියෝග නිකුත් කර ඇති අතර එම සීමාව ඉක්මවා ළමයින් ඇතුළත් කළ නොහැකි බව ගුරු සංගම් පෙන්වා දෙයි.

පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සඳහා කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද ඇතැම් ලිපිවල අනුමත සීමාව ඉක්මවා ළමයින් ඇතුළත් කරන ලෙසට නියෝග කරමින් යනුවෙන් සඳහන් ලිපි ද තිබෙන බව ගුරු සංගම් කියයි.

පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කිරීමේදී නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් ඇති බවත්, ඊට පිටින් ළමයින් ඇතුළත් කිරීමට නියෝග ලබාදීම නීති විරෝධී බවත් ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා කියයි.

කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කිරීමට උපදෙස් දීම සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරයාට සහ ජනාධිපතිවරයාට පැමිණිලි කරන බව ද ස්ටාලින් මහතා කීවේය.

එක ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ගාල්ල පාසලක විදුහල්පතිනියට ආණ්ඩුකාරවරයා බැන වැදී ඇති බව කියමින් මීට පෙර පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් වී තිබිණි.


Share