දුම්රිය ධාවනයත් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් වෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 27. 06. 2019 | 4.36pm
දුම්රිය ධාවනයත් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් වෙයි

දුම්රිය ධාවනය ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.

එම ගැසට් පත්‍රය පහතින්


Share