ඇමෙරිකාවේ ධවල මන්දිරයට හදිසි තත්ත්වයක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 24. 06. 2019 | 9.27pm
ඇමෙරිකාවේ ධවල මන්දිරයට හදිසි තත්ත්වයක්

ඇමෙරිකාවේ ධවල මන්දිරය Lockdown තත්වයකට පත් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

එනම් හදිසි තත්ත්වයකදී ධවල මන්දිරය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමයි.

මෙ අවස්ථාවේදී පිටත පුද්ගලයන්ට ඇතුළට පිවිසීමටත් ඇතුළත පුද්ගලයන්ට පිටතට යාමටත් නොහැකි වන සේ වසා දමයි.

සැකක⁣ටයුතු පාර්සලයක් නිසා මෙම තත්ත්වය ඇති වී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

මාධ්‍ය හමුවක් සඳහා එහි ගිය මාධ්‍යවේදීන් පිරිසක්ද එහි වෙනම කාමරයක සිර වී ඇති බව එම මාධ්‍යවේදීන් ට්විටර් හරහා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතාමත්.කාර්යබහුලව එහා මෙහා දිව යන ආකාරයක් දැකගත හැකි බවත් එම ට්විටර් පණිවිඩ වල දැක්වෙයි.

ඒ ආසන්නයේ මාර්ග කිහිපයක් ද වසා දමා ඇතැයි වාර්තා වේ.

-ද ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඇසුරෙනි 

Share