ගායන ශිල්පිනී ඉන්ද්‍රානි සේනාරත්න අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 23. 06. 2019 | 5.54pm
ගායන ශිල්පිනී ඉන්ද්‍රානි සේනාරත්න අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ගායන ශිල්පිනී ඉන්ද්‍රානි සේනාරත්න  මහත්මිය අද (23) අභාවප්‍රාප්ත වූවාය.

මිය යන විට වයස අවුරුදු 83ක් වූ සේනාරත්න මහත්මිය කොළඹ ජාතික රෝහලේදී මිය ගියේය.


Share