හදිසි නීතිය යළි දීර්ග කෙරෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 22. 06. 2019 | 11.44am
හදිසි නීතිය යළි දීර්ග කෙරෙයි

හදිසි නීතිය තවත් මසකින් දීර්ග කිරීමට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය අද (22) නිකුත් කෙරිණි.

ජනාධිපති ලේකම් උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න මහතාගේ අත්සන සහිතව මෙම අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

මෙලෙස හදිසි නීතිය දීර්ග කෙරුණු දෙවැනි අවස්ථාව මෙයයි.


Share