කබීර් සහ හලීම් නැවත ඇමතිකම් බාරගනිති

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 19. 06. 2019 | 11.47am
කබීර් සහ හලීම් නැවත ඇමතිකම් බාරගනිති

ඇමතිකම් වලින් ඉල්ලා අස්වූ කබීර් හෂීම් මහතා සහ එම්.එච් හලීම් මහතා යළිත් අමාත්‍ය ධුර බාරගෙන තිබේ.

ඔවුන් දෙදෙනා පසුගිය ජූනි 03 වැනි දා ඇමතිකම්වලින් ඉවත් වූ මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් සමග ඉල්ලා අස්වූ අතර අද (19) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ නැවත දිවුරුම් දී තිබේ.

කබීර් හෂීම් මහතා මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙසද හලීම් මහතා තැපැල් හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යවරයා වශයෙන්  මීට පෙර කටයුතු තළේය.

Share