සියලු මුස්ලිම් ඇමතිවරු ඉල්ලා අස්වෙති

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 03. 06. 2019 | 2.29pm
සියලු මුස්ලිම් ඇමතිවරු ඉල්ලා අස්වෙති

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරන සියලු මුස්ලිම් ඇමතිවරු ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළ බව රවුෆ් හකීම් මහතා පවසයි. දැන් පැවැත්වෙන එජාප මුස්ලිම් ඇමතිවරුන්ගේ රැස්විමේදී ඒ මහතා මේ බව කියයි.

ආණ්ඩුව තුළ ඉන්නා බවත් ආණ්ඩුව රැකගැනීමට ඉදිරිපත් වන බවත් ඒ මහතා පවසයි.ආණ්ඩුව බෙලහීන කිරීමේ ක්‍රියා නොකරන බවත් ඒ මහතා කීය..

Share