මුස්ලිම් ඇමතිවරු හදිසියේ රැස්වෙති

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 03. 06. 2019 | 2.15pm
මුස්ලිම් ඇමතිවරු හදිසියේ රැස්වෙති

අද සවස 3.00ට එජාප මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශේෂ රැස්වීමක් අරලිය ගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර පස්වරු 3.30ට විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

Share