කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය වසා දමයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 30. 05. 2019 | 12.15pm
කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය වසා දමයි

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය හැර සෙසු සියලුම පීඨ නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ.අද සවස 2.00 වන විට සිසුන් නේවාසිකාගාරවලින් ඉවත් විය යුතු බවටද නිවේදනය කර තිබේ.

විශ්විද්‍යාල පරිපාලනය පවසන්නේ ඇතැම් සිසුන්ගේ කඩාකප්පල් ක්‍රියා හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවයි.ශිෂ්‍ය සංගම් පවසන්නේ පාලනාධිකාරිය අත්තනෝමතික ලෙස සිසුන්ගේ නිදහස සීමා කරන බවයි.

Share