ශ්‍රී ලංකාවේ අස්ථාවරත්වය ජනපතිවරණය දක්වා - ස්විට්සර්ලන්තය

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 29. 05. 2019 | 7.33pm
ශ්‍රී ලංකාවේ අස්ථාවරත්වය ජනපතිවරණය දක්වා - ස්විට්සර්ලන්තය

අවශ්‍යම කාරණාවකට හැර ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරය කිරීමෙන් වළකින්නැයි මීට පෙර ප්‍රකාශ කර තිබූ රටවල් අතරින් ඉන්දියාව,ජර්මනිය සහ ස්විට්සර්ලන්තය එම ස්ථාවරය වෙනස් කර ඇති බව පෙනී යයි.

නමුත් ජර්මනිය සහ ස්විට්සර්ලන්තය එම රටවල පුරවැසියන්ට දැනුම් දී තිබෙන්නේ ‘ වඩා පරිස්සම්‘ වන ලෙසයි.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු එම රටවල් ඔවුන්ගේ පුරවැසියන්ට දැනුම් දී තිබුණේ අවශ්‍යම කාරණාවකට හැර ලංකාවට සංචාරය කිරීමෙන් වළකින ලෙසයි.

ස්විට්සර්ලන්ත විදේශ අමාත්‍යංශය සදහන් කරන්නේ මෙම දේශපාලන සහ සමාජීය අස්ථාවරත්වය 2020 ජනපතිවරණය දක්වා පවතිනූ ඇති බවයි.ඕනෑම අවස්ථාවක රටේ ප්‍රචන්ඩකාරී තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බවද සදහන් කර තිබේ.

මීට අමතරව ජර්මනිය එරට පුරවැසියන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරන්නේනම් ජනාකීර්ණ ස්ථාන,දේශපාලන රැලිවලට නොයන ලෙසයි.

ස්විට්සර්ලන්තයේ නිවේදනය (ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයින සදහා වූ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපතිවරයාගේ ට්විටර් පණිවුඩය)

Share