පූජිත ජයසුන්දර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 29. 05. 2019 | 5.52pm
පූජිත ජයසුන්දර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

තමාව අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමට එරෙහිව පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළේය.

තමා පොලිස්පති ධුරයෙන් අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමට එරෙහිව අතුරු තහනම් නියෝගයක් ලබාදෙන ලෙසද පෙත්සමෙන් ඉල්ලා තිබේ.


Share