මාධ්‍යවේදියා ළඟ තිබුණු සංයුක්ත තැටි තවුහිත්ලාගේ නෙවෙයි - පොලිසිය

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 28. 05. 2019 | 6.53pm
මාධ්‍යවේදියා ළඟ තිබුණු සංයුක්ත තැටි තවුහිත්ලාගේ නෙවෙයි - පොලිසිය

තවුහිත් ජමාත් සංවිධානයේ අන්තවාදී දේශනවල දර්ශන සහිත සංයුක්ත තැටි 322 ක් ලඟ තබාගත්තැයි රිමාන්ඩ් කරනු ලැබ සිටි අනුරාධපුර මාධ්‍යවේදියා ශරීර ඇප මත මුදා හැරීමට අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කළේය.

ඔහු සතුව තිබූ සංයුක්ත තැටි තවුහිත් ජමාත් සංවිධානයට අයත් යැයි මීට පෙර පොලිසිය අධිකරණයට ප්‍රකාශ කර තිබූ අතර පසුව වැඩිදුර වාර්තාවක් මගින් පොලිස් නිලධාරීන් අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේ එම  සංයුක්ත තැටි තවුහිත් ජමාත් සංවිධානයට අයත් ඒවා නොවන බවයි.

මේ සමගම අදාළ මාධ්‍යවේදියාට එරෙහිව ‘ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත‘ යටතේ ගොනු කර තිබූ චෝදනාව පොලිසිය විසින් ඉල්ලා අස් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔහු ඇප මත මුදා හැරීමට අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් ජනක ප්‍රසන්න සමරසිංහ මහතා නියෝග කළේය.

Share