ආතතිය අතින් ලංකාව හය වැනි තැනට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 26. 05. 2019 | 6.52pm
ආතතිය අතින් ලංකාව හය වැනි තැනට

ලොව වැඩි පුරම ආතතියෙන් සිටින රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව හයවැනි ස්ථානයට පත්ව තිබේ.

මේ බව Forbes වෙබ් අඩවිය 2019 වර්ෂය සඳහා කළ සමීක්ෂණ වාර්තාවක සඳහන් වෙයි.

එහි හත්වැනි ස්ථානය ඇමෙරිකාවට හිමිව තිබෙන අතර එහි පළමු ස්ථානය ග්‍රීසියට හිමිව තිබේ.

Share