නුගේගොඩ අනුලා සාපෙළ බාලිකාවන්ට රාත්‍රි සම්මන්ත්‍රණ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 23. 05. 2019 | 8.00pm
නුගේගොඩ අනුලා සාපෙළ බාලිකාවන්ට රාත්‍රි සම්මන්ත්‍රණ

නුගේගොඩ අනුලා බාලිකා විද්‍යාලයේ 11 වසර ශ්‍රේණි සඳහා රාත්‍රි 8.30 සිට අලුයම 6.00 දක්වා රාත්‍රි සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමට එම විද්‍යාලය තීරණය කර තිබේ.

මැයි 25,ජූනි 08,ජූනි 22 සහ ජූලි 06 යන දිනවල මෙම සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වෙන බව සඳහන් වෙයි.

රටේ පැවති අයහපත් ආරක්ෂක තත්ත්වය හේතුවෙන් සහ පසුව සිසුන් පාසල් නොපැමිණීම නිසා අතපසු වු විෂය කටයුතු ආවරණය කිරීමට මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

එම විද්‍යාලයේ සාපෙළ සිසුන්ගේ දෙමාපියන්ට යැවු ලිපියක මේ බව සඳහන් වෙයි.

අදාළ ලිපිය පහතින්..


Share