මාළිගාවත්තේ ළිඳක තිබී කඩු 46ක් සහ කුඩා ප්‍රමාණයේ තුවක්කුවක්

08. 05. 2019 | 1.30pm
මාළිගාවත්තේ ළිඳක තිබී කඩු 46ක් සහ කුඩා ප්‍රමාණයේ තුවක්කුවක්

මාළිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ ළිඳක තිබී කඩු 46ක් සහ කුඩා ප්‍රමාණයේ තුවක්කුවක් අද(08) ආරක්ෂක අංශ විසින් සොයාගනු ලැබ තිබේ.  පොහොර උරයක දමා ළිඳ තුළට දමා තිබූ එහි අයිස් බවට සැක කෙ⁣රෙන මත්ද්‍රව්‍ය පැකට්ටුවක්ද හමු වී ඇත. කිමිදුම්කරුවන් යොදවා පරීක්ෂණ සිදු කෙරිණි.Share

COVID-19 සජීවී තත්ත්ව විශ්ලේෂණය