කුමාර් සංගක්කාර එම්සීසී සභාපති ධුරය⁣ට

02. 05. 2019 | 1.30pm
කුමාර් සංගක්කාර එම්සීසී සභාපති ධුරය⁣ට

ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් නායක කුමාර් සංගක්කාර මහතා එංගලන්තයේ මෙරිලිබෝන් ක‍්‍රිකට් සමාජයේ (Marylebone Cricket Club-MCC) සභාපති ධුරයට යෝජනා වී තිබේ. MCC ඉතිහාසයේ බ්‍රිතාන්‍ය නොවන සභාපතිවරයකු පත් වන පළමු අවස්ථාව මෙයයි. ඔහුගේ පත්වීම මේ වසරේ ඔක්තෝබර් 20 වැනි දා සිට 2020 ඔක්තෝබර් 20 දක්වා වූ වසරක කාලය සඳහා බලපැවැත්වෙනු ඇත. ඔහුගේ නම යෝජනා කර තිබෙන්නේ වත්මන් සභාපති Anthony Wreford මහතා විසින් අද පැවති MCC මහ සභා රැස්වීමේදීය.

MCC යනු පැරණිතම ක්‍රිකට් සමාජය වන අතර ඓතිහාසික ලෝඞ්ස් පිටියේ භාරකාරීත්වය දරණ ක‍්‍රිකට් සමාජයයි.

Share

COVID-19 සජීවී තත්ත්ව විශ්ලේෂණය