පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර ගැන අතුරු වාර්තාව ජනපතිට

01. 05. 2019 | 6.30pm
පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර ගැන අතුරු වාර්තාව ජනපතිට

පාස්කු ඉරිදා සිදුවූ බෝම්බ ප්‍රහාරය ගැන අතුරු වාර්තාව තමාට ලැබුණු බව ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානීන් සමඟ හෙට (02/05/2019) පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර අවශ්‍ය පියවර ගන්න බව ජනාධිපතිවරයා කියයි. අදාළ වාර්තාව සකස් කිරීම සඳහා තිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කර තිබිණි.

Share

COVID-19 සජීවී තත්ත්ව විශ්ලේෂණය