පැය 24ට ඉතාලියේ මරණ 919ක් : ස්පාඤ්ඤයෙන් 769ක්

28. 03. 2020 | 12.21am
පැය 24ට ඉතාලියේ මරණ 919ක් : ස්පාඤ්ඤයෙන් 769ක්

පසුගිය පැය 24 තුළ ඉතාලියේ නව මරණ 919 ක් වාර්තා වී ඇත.

පැය 24 ක් තුළ ඕනෑම රටක වාර්තා වූ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව මෙයයි.

ඉතාලියේ COVID-19 හේතුවෙන් මියගිය මුළු සංඛ්‍යාව දැන් 9,134 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මේ අතර ආසාදනය වූවන්ගේ සංඛ්‍යාව 86,498 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ආසාදිත සංඛ්‍යාව අනුව එක්සත් ජනපදයට පසු චීනය අභිබවා ගිය දෙවන රට බවට ඉතාලිය පත්ව ඇති බවයි.

යුරෝපයේ වසංගතය මැඩ පැවැත්වෙමින් ඇති බවට වූ බලාපොරොත්තු සුන් කරමින් ස්පාඤ්ඤය ද පසු ගිය පැය 24ට නව මරණ 769 ක් වාර්තා කළේය.ස්පාඤ්ඤයේ මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 4,858 කි.

කොරෝනා වෛරසයයෙන් ලොව පුරා 25,000 කට අධික පිරිසක් මියගොස් තිබේ.

අල්ජසීරා ඇසුරෙන් 

Share

COVID-19 Situation Analysis