රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය ආණ්ඩුකාරකම එපා කියයි

23. 03. 2020 | 10.57am
රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය ආණ්ඩුකාරකම එපා කියයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පිරිනැමූ ආණ්ඩුකාර තනතුර පෞද්ගලික හේතූන් මත මේ අවස්ථාවේ දී බාර ගැනීමට නොහැකි බව ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය මහතා පවසයි.

ඒ මහතා මෙසේද පැවසීය.

"ඉතා භාරදූර වගකීමක් පැවරීමෙන්  මා වෙත පළකළ විශ්වාසය සහ ගෞරවය සම්බන්ධයෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අනේකවාරයක් ස්තූතිවන්ත වෙමි. එනමුදු අතිශයින් ම පෞද්ගලික හේතූන් මත මෙම භාරදූර වගකීම මේ අවස්ථාවේ දී බාර ගැනීමට නොහැකි වීම ගැන මාගේ ඉමහත් කණගාටුව පළකර සිටිමි. එහෙත් යහපත් රටක් තනන්නට එතුමා දරන්නා වූ මා හැගි ප්‍රයත්නය කෙරෙහි මාගෙ අචල විශ්වාසය සහ ප්‍රණාමයත් ඒ පිළිබඳ මාගේ අනවරත සහයෝගයත් එලෙසින් ම පවතිනු ඇත."

Share

COVID-19 Situation Analysis