තවත් කොරෝනා රෝගීන් 4ක්

20. 03. 2020 | 5.27pm
තවත් කොරෝනා රෝගීන් 4ක්

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 04 දෙනකු තහවුරු වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. 

ඒ අනුව මුළු ආසාදිත සංඛ්‍යාව 70 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.


Share

COVID-19 Situation Analysis