නිරෝධායන නියෝග කඩ කළැයි දඹුල්ල නගරාධිපති අත්අඩංගුවට

20. 03. 2020 | 5.24pm
නිරෝධායන නියෝග කඩ කළැයි දඹුල්ල නගරාධිපති අත්අඩංගුවට

නිරෝධායන නියෝග කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් දඹුල්ල නගරාධිපති සහ තවත් පුද්ගලයෙක් සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් බව උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් medialk.com වෙත පැවසීය. 

මහජන එක්රැස්වීම් නතර කරන ලෙස දැනුම් දී තිබිය දී ඊයේ දිනයේ මේ දෙදෙනා බයිසිකල් තරඟයක් සංවිධානය කර ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

ඒ අනුව ඔවුන් දෙදෙනා අද අත්අඩංගුවට ගත් බවත්, නිරෝධායන නියෝග කඩ කිරීම යටතේ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවත් එම පොලිස් නිලධාරියා පැවසීය.

Share

COVID-19 Situation Analysis