ඇඳිරි නීතිය තිබුණත් නාමයෝජනාවලට බාධාවක් නෑ

18. 03. 2020 | 2.10pm
ඇඳිරි නීතිය තිබුණත් නාමයෝජනාවලට බාධාවක් නෑ

පොලිස් ඇඳිරි නීතිය බල පැවැත්වෙන කාල සීමාව තුළ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ නාමයෝජනා භාරදීමේ කටයුතු සිදුකිරීමට බාධාවක් නොමැති බව පොලිසිය පවසයි. 

එමෙන්ම ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙන ප්‍රදේශ හරහා ගමන් ගන්නා පොදු ප්‍රවාහන සේවා හා අත්‍යාවශ්‍ය සේවා කටයුතු සිදු කිරීමට හැකිිිබව පොලිසිය කියයි. 

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයට සහ මීගමුව කොච්චිකඩේ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අද(18) සවස 4.30න් පසු නැවත දැනුම්දෙන තුරු පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීය.


Share

COVID-19 Situation Analysis