වූහාන් සිට එන ශිෂ්‍යයින් සති 2කට හමුදා කඳවුරකට

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 28. 01. 2020 | 12.55pm
වූහාන් සිට එන ශිෂ්‍යයින් සති 2කට හමුදා කඳවුරකට

වූහාන් සිට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයන් සති දෙකක කාලයක්  දියතලාව හමුදා කඳවුරේ නවතා තැබීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කරයි.

--------------------------------------------------

කොරෝනා වයිරස් රෝගයට ගොදුරු වූ බවට සැක කෙරෙන රෝගීන් ඇතුළත් කිරීමට කොළඹ අයිඩීඑච් රෝහලට අමතරව රාගම, ගම්පහ, මීගමුව, මහනුවර, කරාපිටිය, අනුරාධපුර, යාපනය, කුරුණෑගල, රත්නපුර, මඩකලපුව සහ බදුල්ල යන රෝහල්වල පහසුකම් සපයා ඇත.

--------------------------------------------------

කොරෝනා වයිරසය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක ඇමතුම් අංකයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

071 0170717 හෝ 011 3071073

Share